"myCreazzia Show” is blended learning journey to find out how you can make your authentic mark by presenting yourself, explaining your work, or building innovative solutions – all with Computational Thinking in a highly engaging and unconventional manner:

  1. »» Bring in fun & creativity with Pattern Recognition to explain concepts and connect with others
  2. »» Shift between levels of details, and from text to image and back with Abstraction
  3. »» Make the big & scary small & manageable with Decomposition
  4. »» Bring order in the chaos with Algorithms


Gain the foundational principles and resources to grow as an innovator from inside out.

Via deze korte e-training maak je kennis met de nut en kernaspecten van Computational Thinking op een praktische manier. Als je de 1-daags training “Computational Thinking” in 2021 hebt gevolgd kun je direct de finale quiz maken om deel te kunnen nemen in de on-site training.


Deze e-training is onderdeel van een blended leerprogramma voor OenO docenten. De leerdoelen van het programma zijn:

»»  de twee hoofdpaden van leren en redeneren (toepassen) als basis voor opbouw in technasiumonderwijs.

»»  bewustwording van het nut en toepassing van Computational Thinking breed in het leven en concreet binnen O&O praktijk.

»»  jouw begrip en de samenhang tussen de hoofdelementen in een projectstructuur.

»»  handvatten voor constructief feedback over het projectwerk van de leerlingen.


This deep-dive journey provides the crucial knowledge, skills and self-confidence of applying and teaching Computational Thinking through in-depth knowledge, practice and fun.

This short guide will show you step by step how to make cool engaging infographics.